As a result of the significant disruption that is being caused by the COVID-19 pandemic we are very aware that many researchers will has difficulty in meeting the timelines associated with our peer review process during normal times.  Please do let us know if you need additional time. Our systems will continue to remind you of the original timelines but we intend to be highly flexible at this time.

Biological Treatment of domestic wastewater through activated-sludge method تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری به روش لجن فعال

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری به روش لجن فعال

Biological Treatment of domestic wastewater through activated-sludge method


 

Written by:

Dr. Hamid Shirkhanloo

Associate professor in Analytical Chemistry

Research Institute of Petroleum industry (RIPI)

Shahnaz Teimoori

Ph.D Student in Environmental Engineering

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

تالیف :

دکتر حمید شیرخانلو

( دکترای شیمی تجزیه، عضو هیات علمی )

شهناز تیموری

( دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست )

با مقدمه :

دکتر محمدجواد کیان

( رئیس پژوهشکده سلامت صنعت نفت )


توسعه پایدار به معنی توسعه و پیشرفت نسل حاضر با حفظ منابع برای توسعه نسل آینده است که این مفهوم توسعه پایدار، از سوی کمیسیون برانتلند سازمان ملل در سال ۱۹۸۷ تعریف شد. توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که جنبه های مختلفی را در بر می گیرد. در پایداری، سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با هم به طور کامل در تعامل هستند و اغلب محققان در این سه جنبه اصلی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی پایداری را بررسی می کنند. اهداف باید در (Triple Bottom Line) سه جنبه در نظر گرفته شوند، یک جنبه از توسعه پایدار، حفاظت موثر از محیط زیست و دقت در مصرف منابع طبیعی می باشد. با بزرگ شدن شهر ها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانجات از سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند. با گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع همگان هر روز انواع بیشتری از آلودگی محیط زیست، آدمیان و حیوانات را ناسالم تر و زندگی آنها را در معرض خطری جدی تر قرار میدهد. وجود فاضلابها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست است، بنابراین بایستی آنها را جمع آوری و آنها را از شهرها بیرون آورد. نخست آنها را پالایش و تصفیه نمود و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید. فاضلاب انسانی یا شهری در اثر فعالیت های روزمره بشری از قبیل شستشو، پخت و پز، استحمام و ... به وجود می آید و به دلیل بار آلی و میکروبی بالا، بسیار خطرناک می باشد. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال موضوعی اصلی، مهم و کهن در بحث تصفیه فاضلاب شهری است. فرآیند یک فرآیند بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب است. این فرآیند از حدود (Activated Sludge) لجن فعال ۱00 سال پیش بطور موثر و گسترده ای برای تصفیه انواع فاضلابهای شهری و صنعتی بکار گرفته شده است. علت نامگذاری فرآیند لجن فعال، تولید جرم فعالی از میکروارگانیسم ها است که قادر به تثبیت مواد زائد تحت شرایط هوازی است . در این سیستم میکروارگانیسم ها مواد آلی و آلاینده های موجود در فاضلاب را به عنوان مواد مغذی برای رشدشان به مصرف می رسانند و آلاینده ها و ناخالصی ها را از فاضلاب می گیرند و درنتیجه مشخصات فاضلاب را به مقادیر مطلوب و استاندارد محیط زیست می رسانند.در کتاب حاضر که شامل اطلاعات اساسی و کلی درباره تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، اصطلاحات لجن فعال، میکروبیولوژی لجن فعال، طراحی سیستم لجن فعال ، انواع روشهای لجن فعال، شاخصهای پایش و کنترل سیستم لجن فعال و در نهایت درباره تصفیه لجن و چند مساله درباره سیستم لجن فعال به رشته تحریر درآمده و است ، در تالیف آن از جزوه های درسی اساتید برتر در دانشگاههای معروف، مطالب سایتهای معتبر به زبان دیگر و نیز کتابهای مرتبط با این موضوع استفاده شده است. تصفیه فاضلاب شهری به روش لجن فعال، یکی از دروس تخصصی دانشجویان رشته های مختلف از جمله مهندسی بهداشت محیط، مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست می باشد. هرچند استفاده از رفرنسهای مرجع، یکی از توصیه های اساتید برای دانشجویان مذکور است، لکن اغلب دانشجویان دوره های کارشناسی به سبب گستردگی مطالب و عدم تسلط کافی به زبان تخصصی، قادر به استفاده مطلوب از رفرنس های جهانی نمی باشند. از طرف دیگر کارشناسان غیرمرتبط با رشته مهندسی بهداشت محیط در بسیاری از واحدهای مختلف شرکتهای آب و فاضلاب از جمله دفاتر فنی و یا تصفیه خانه های فاضلاب بکار گرفته می شوند، که فارغ از توانایی های تحصیلی مربوطه، شناخت کافی نسبت به مبانی تصفیه فاضلاب شهری ندارند. این در حالی است که موفقیت های آنان در وظایف محوله مرتبط با رشته تحصیلی شان، مستلزم ارتقای دانش در حیطه کاری، نظیر تصفیه آب و فاضلاب می باشد .کتاب حاضر به زبان ساده و با رویکردی کاربردی به عنوان منبع درسی برای دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف از جمله مهندسی بهداشت محیط گردآوری و تالیف شده است. ما تلاش خود را کرده ایم تا این مجموعه عاری از ایراد باشد و رضایت خاطر شما بزرگواران را به دنبال داشته باشد. در هر صورت این شما خوانندگان گرامی کتاب هستید که با انتقادات سازنده، پیشنهادات و راهنمایی های خود ما را در بهبود کیفیت کتاب یاری خواهید نمود. لذا منتظر نظرات ارزنده شما هستیم. پیشاپیش از اساتید ارجمند و صاحبنظران محترم برای هرگونه پیشنهادات اصلاحی، سپاسگزاری می نماید.

دکتر محمد جواد کیان رئیس پژوهشکده سلامت صنعت نفت 1397 شمسی


 

فصل اول --> فرآیند بیولوژیکی فاضلاب

فصل دوم --> اصطلاحات لجن فعال

فصل سوم --> میکروبیولوژی لجن فعال

فصل چهارم --> طراحی لجن فعال

فصل پنجم --> انواع روشهای لجن فعال

فصل ششم --> شاخصهای پایش و کنترل فرآیند لجن فعالپ

فصل هفتم --> تصفیه و دفع لجن

فصل هشتم --> مسائل سیستم لجن فعال

 برای خریداری و دریافت کتاب می توانید با ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. تماس حاصل نمایید.


Contact us

Journal Publisher: AMEC Publisher as a privet international publisher from Iran. Publisher Link click here.

Madadkaran Alley,Farjam St., Shahnazari Ave, Mirdamad, 

Tehran, Iran     P: 1545653718

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries